logo

 hr

wyniki

 hr
  •  
  •  
Upoważnienie
Instrukcja:
1. W pole Zlecenie wpisz numer zlecenia znajdujący się na upoważnieniu, które otrzymałeś(aś) w rejestracji
2. W pole Numer PESEL wpisz Twój numer PESEL.

Uwaga:
1. Wyniki dostępne są przez 30 dni od dnia rejestracji.
2. Wyniki mikrobiologiczne nie są dostępne drogą internetową.

 hr