logo

 hr

wyniki

 hr
Aby pobrać wyniki badań postępuj według poniższej instrukcji:
1. W pole `Zlecenie` wpisz numer zlecenia znajdujący się na upoważnieniu, które otrzymałeś(aś) w rejestracji
2. W pole `Numer PESEL` wpisz numer PESEL, który podałeś(aś) podczas rejestracji.


  •  
  •  
Upoważnienie
Uwaga:
Jeśli w trakcie rejestracji nie podałeś(aś) numeru PESEL, wyniki badań nie będą dostępne poprzez stronę internetową. Aby odebrać wyniki skorzystaj z Terminala odbioru wyników, udaj się do placówki zlecającej lub do Laboratorium.
W sytuacji gdy system komunikuje `w trakcie realizacji`, spróbuj pobrać wyniki w godzinach wieczornych. Większość wyników badań dostępna jest już w dniu ich zlecenia, jednakże niektóre badania realizowane są w godzinach popołudniowych.

 hr